REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG

CENNIK

REGULAMIN PAKIETU TERAPEUTYCZNEGO

 

 

* Pakiet przypisany jest do jednego specjalisty, wybranego przez klienta.

* Niestawienie się na wcześniej umówioną wizytę z Pakietu lub jej nieodwołanie najpóźniej na 24 h będzie traktowane jako wizyta wykorzystana.

* Wizytę umówioną na pierwszy dzień tygodnia (poniedziałek) można odwołać najpóźniej do soboty poprzedzającej, do godziny 12.00. Odwołanie wizyty w sobotę może nastąpić wyłącznie mailowo pod adresem biuro@help-medical.pl

* W przypadku rezygnacji klienta z zakupionego pakietu, zwrot dokonywany będzie po odliczeniu pełnej stawki konsultacji  za odbyte wizyty. Cena promocyjna za wizytę dotyczy osób, które w pełni wykorzystają spotkania zakupione w ramach "Pakietu".

* Pakiet 5 wizyt należy wykorzystać w ciągu 5 miesięcy. Po upływie wskazanego czasu, Pakiet zostanie uznany za w pełni wykorzystany.

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA:

 

 

W ramach diagnostyki psychologicznej oferujemy badanie:

 

 • Problemów i zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości (test MMPI / Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości,  SCID / Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń i inne) - 750,00 zł (120 minut)

 • Test inteligencji WAIS-R dla dorosłych (Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych)  - 750 zł (120 minut)

 • Możliwości intelektualnych (test inteligencji Cattella, test matryc Ravena, bateria do pomiaru inteligencji ogólnej APIS-Z, itp.) - 500,00 zł (60 minut, UWAGA ! Pacjent musi przybyć na badanie punktualnie.)

 • Osobowości zdrowej (model "Wielkiej Piątki", teoria Eysencka, itp. / kwestionariusz temperamentu) -

 • 500,00 zł (60 minut)

 • Cech osobowości i zainteresowań w kontekście preorientacji zawodowej, wyboru kierunku kształcenia i zawodu - 500,00 zł (60 minut)

 • Inne testy psychologiczne do badania: poziomu umiejętności społecznych - inteligencji emocjonalnej, kompetencji społecznych, dominującego stylu radzenia sobie ze stresem, poczucia umiejscowienia kontroli, dyrektywności, twórczego myślenia i zachowania, kompetencji rodzicielskich oraz wielu innych - 500,00 zł (60 minut; zestaw testów ustalany indywidualnie w ramach czasu badania: do 50 min.)

TERAPIA PAR/RODZINNA:

 

 • Wizyta - 300 zł 

 • Wizyta Joanna Milewska - 250 zł

 

 

Czas trwania sesji: 60 minut

PORADA PSYCHOLOGICZNA / PSYCHOTERAPIA / PSYCHOONKOLOGIA / PSYCHODIETETYKA

SEKSUOLOGIA / KONSULTACJE SKYPE:

 

 • Wizyta indywidualna - 230 zł

 • Wizyta indywidualna A. Milewska, A. Cichacka - 190 zł

 • Wizyta indywidualna Wiesław Nowak, Wypler Wojciech - 250 zł

 • Wizyta indywidualna B. Sadowska - Kohmann, K. Steckiewicz 210 zł

 • Wizyta indywidualna dla studenta / ucznia do godziny 15:00 - 210,00 zł / nie dotyczy W. Nowaka i M. Mierzyńskiej, W. Wyplera

 • Wizyta partnerska - 300 zł 

 • Wizyta konsultacyjna w języku angielskim - 250 zł

 • Coaching - 350 zł (Agnieszka Bachorska, 90 minut)

 • Pakiet 5 konsultacji K. Szczygłowska, D.Tymińska - 1050 

 • Pakiet 5 konsultacji B. Sadowska Kohmann, A. Bachorska - 950 zł

 • Pakiet 5 konsultacji K. Steckiewicz - 1000 zł

 • Pierwsza konsultacja Lena Antosiak-Basta  - bezpłatna

 • Terapia w nurcie TSR Lena Antosiak-Basta  - 110 zł

 • Konsultacja dietetyczna / wsparcie żywieniowe w leczeniu / prewencji zaburzeń psychicznych   - 130 zł

 • Pakiet dietetyczny " Wsparcie żywieniowe w zaburzeniach psychicznych" dla nowych klientów - 240 zł

 • Pakiet dietetyczny... dla klientów poradni - 199 zł 

 

 

Czas trwania sesji: 50- 60 minut

KONSULTACJA LEKARZA PSYCHIATRY / SEKSUOLOGA

 

 

 • Wizyta lekarska Bożena Cichosz - 280 zł 

 • Przedłużenie recepty bez wizyty/ za zgodą lekarza  - 100 zł

 • Wystawienie zaświadczenia lekarskiego poza wizytą - 100 zł

 • Wystawienie orzeczenia / zaświadczenia / wniosków dla celów

       ZUS, sądów itp. - 150 zł

 

 

Czas trwania konsultacji: 20 - 40 minut 

  +48  732-877-366 

  +48  732-877-004

Polityka prywtaności

Godziny otwarcia Żelazna:

 

poniedziałek - piątek: 9:00 - 21:00

 

 

Konto bankowe do przedpłat:

 

PEKAO S.A. : 57 1950 0001 2006 6381 8369 0001

 

 

Poradnia Help-Medical

 

ul. Żelazna 41 lok. 8

00-836 Warszawa

 

WebWave © 2018