Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w psychodynamicznej zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej, zaburzeniach odżywiania, zaburzeniach osobowości, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach nastroju.

 

Doświadczenie zdobywała w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie – Oddział XI Rehabilitacji Psychiatrycznej, Ośrodku Psychoterapii „Rasztów” oraz w Instytucie Psychologii Zdrowia – na Kryzysowym Telefonie Zaufania 116123.

Jest w trakcie Szkolenia w psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. 

Ukończyła psychologię kliniczną na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno - Społecznym.

 

 

Czas trwania wizyty indywidualnej: 50 minut.

Przyjmuje osoby od 16 roku życia.

Konsultuje również w języku angielskim. 

 

She consults in English.

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 56

 

Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (certyfikaty specjalizacyjne - Pomoc Terapeutyczna oraz Praca z Osobami Uzależnionymi) oraz Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia, posiada certyfikat Praktyka NLP.

 

Ukończyła Kurs Podstawowy i Zaawansowany Terapii Systemowej Rodzin, Małżeńskiej, Indywidualnej i Grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej, prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pomocą terapeutyczną zajmuje się od 2000 roku. 

 

Pomaga osobom przeżywającym kryzys osobisty, rodzinny czy w bliskich relacjach, mającym poczucie zagubienia, zmagającym się z nerwicą lękową, depresją, problemami z samooceną, wyrażaniem czy kontrolowaniem emocji. Wspiera psychologicznie osoby doznające przemocy, rozwodzące się, znajdujące się w trudnym położeniu, doświadczające trudności ze stanowieniem i ochroną swoich granic. Prowadzi terapię partnerską małżeństw i związków nieformalnych, także jednopłciowych. Pracuje również z rodzicami młodzieży lub młodych dorosłych nadużywających substancji psychoaktywnych lub uzależnionych od internetu / gier komputerowych.

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 56

Potrzebujesz pomocy przy wyborze odpowiedniego Specjalisty ?

Zadzwoń: 

 

732 877 366 

SPECJALIŚCI

Specjaliści Help-Medical posiadają wymagane wykształcenie wyższe, wieloletnie doświadczenie zawodowe (minimum 10 lat stażu  pracy z Pacjentami) i należą do osób przestrzegających etyki zawodowej oraz stawiających dobro i zdrowie Pacjenta na pierwszym miejscu. Zapraszamy do zapoznania się z opisami poszczególnych sylwetek oraz poznaniem opinii wystawionych przez Pacjentów poprzez klinięcie w zdjęcie Specjalisty.

+48 732 877 366

Psychologię ukończyła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wiedzę z zakresu psychologii zdobywała w Katedrze Psychologii Pracy i Stresu. Ukończyła także specjalistyczne szkolenie dla terapeutów z zakresu Technik Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Szkole Psychoterapii Centrum CBT w Warszawie.

 

Swoje kompetencje w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej poszerzała podczas zajęć praktycznych w Instytucie Psychiatrii

i Neurologii w Warszawie, w Zakładzie Psychologii i Fizjologii Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie oraz prowadząc prywatną praktykę. Odbyła liczne szkolenia z zakresu diagnozy i opiniowania psychologicznego. Wydaje orzeczenia i zaświadczenia (do szkół , szpitali, po wypadkach komunikacyjnych i in.)

 

W swojej codziennej pracy zajmuje się udzielaniem wsparcia psychologiczno-terapeutycznego osobom znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej, doświadczającym nadmiernego stresu, traumy, lęku, niepokoju, smutku, problemów rodzinnych, wychowawczych, w relacji z partnerem, osób doświadczającym mobbingu w pracy, mających poczucie wypalenia zawodowego i wielu innych. Konsultuje także poprzez Skype.

 

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Mokotowskiej 51/53 lok. 26a 
Przyjmuje w oddziale przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 56


Absolwentka Wydziału Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła
4 letnią Szkołę Psychoterapii w Centrum CBT w Warszawie. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Behawioralno- Poznawczej jak również prowadzi terapie w tym nurcie.


W psychoterapii wykorzystuje wieloletnie doświadczenie z pracy różnych obszarach pomocy psychologicznej zarówno z dorosłymi jak i dziećmi, co pozwala na kompleksową ocenę sytuacji pacjenta i umożliwia dobór odpowiednich form pomocy, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki problemów. Doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie praktyk w V Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie, pracy w Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Zdrowia Psychicznego w Wołominie, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Radzyminie oraz pracy w szkole z oddziałami integracyjnymi. Odbyła wiele szkoleń oraz konferencji specjalizacyjnych.

 

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Zgodnie z wymogami oraz etyką zawodu pracę swoją poddaje regularnej superwizji przez certyfikowanego superwizora. Potrafi słuchać, gdyż jak twierdzi może wtedy zrozumieć… A to pozwala na pokazanie szerszej perspektywy klienta i umożliwia dokonanie wyboru oraz może pozwolić na podjęcie decyzji czy też zmiany dotychczasowego sposobu myślenia.

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 56

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła 4 letnią Szkołę Psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie oraz Szkołę Trenerów "Metrum" (Trener umiejętności psychospołecznych).

 

Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy klinicznej zdobywała między innymi w Szpitalu Specjalistycznym im. "Babińskiego" w Kobierzynie, Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie, Domu Pomocy dla przewlekle psychicznie chorych oraz w Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych.

 

Od 14 lat pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie oraz w prywatnym Centrum Medycznym. Jako psychoterapeuta pracuję w nurcie poznawczo - behawioralnym
z elementami terapii schematu.
Prowadzi zarówno psychoterapię indywidualną jak i psychoterapię par.

 

Specjalizuje się w zakresie:· szerokie spektrum zaburzeń lękowych: zaburzenia lękowe z napadami paniki, lęk o zdrowie, fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne,  PTSD-zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, praca z osobami z niską samooceną, praca z gniewem
i drażliwością, praca z osobami doświadczającymi zaburzeń depresyjnych, praca z osobami
z zaburzeniami osobowości, praca

z osobami w sytuacjach kryzysowych. Prywatnie smakuje świat podróżując, nie pogardzi też dobrą książką i kuchnią.

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 56

 

Magister psychologii klinicznej, psychoterapeutka, doktor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w psychoterapii prowadzonej w nurcie psychodynamicznym oraz analityczno-grupowym.

 

Jest absolwentką Uniwersytetu SWPS (Wydział Psychologii, magisterium z zakresu psychologii klinicznej na temat zaburzeń potraumatycznych) oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w obszarze interwencji kryzysowej, diagnozy i pomocy psychologicznej oraz psychoterapii indywidualnej i grupowej, zarówno krótko-, jak i długoterminowej, m.in. w takich instytucjach, jak Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie – Oddział Zaburzeń Nerwicowych, Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Szpital Nowowiejski w Warszawie – Oddział XI Rehabilitacji Psychiatrycznej. Przez rok pracowała w stacjonarnym ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania, gdzie prowadziła intensywną krótkoterminową psychoterapię indywidualną oraz grupową dla osób zmagających się z anoreksją i bulimią. 

 

Pracuje z osobami doświadczającymi różnego rodzaju trudności emocjonalnych, będącymi w kryzysie życiowym, po zdarzeniach traumatycznych, zmagającymi się z przewlekłymi chorobami somatycznymi i psychicznymi, doświadczającymi zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń osobowości, anoreksji, bulimii. Prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię grupową oraz terapię par, także jednopłciowych. 

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP. 

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 56

Przyjmuje w oddziale przy ul. Mokotowskiej 51/ 53 lok 26a

Ukończył psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Studium Pomocy Psychologicznej IPZ PTP oraz liczne szkolenia i treningi z psychoterapii krótkoterminowej. Jest uczestnikiem szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej zaburzeń u osób dorosłych.

 

Pracował i pracuję jako psychoterapeuta z osobami zdrowymi w kryzysach, czy stanach obniżonego nastroju i/lub zwiększonego lęku wywołanych np. przedłużającym się stresem, jak również z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń i chorób psychicznych. Zajmował się także psychologicznym przygotowaniem pracowników służb specjalnych do wykonywanych przez nich zadań, zaś obecnie pracuje również z osobami chcącymi zwiększyć swoje kompetencje społeczne.

 

W ramach spotkań coachingowych wspiera osoby poszukujące pracy. Pomoc ta dotyczy: pracy z celami zawodowymi i motywacji do poszukiwania nowej pracy, przygotowania skutecznych dokumentów aplikacyjnych, wykonania testów psychologicznych stosowanych w rekrutacjach i omówienia ich wyników, przygotowania wypowiedzi na temat edukacji, doświadczeń, osiągnięć oraz celów zawodowych oraz przeprowadzenia symulacji rozmów kwalifikacyjnych. Autor poradnika "Anatomia zdrady" który ukazał się nakładem wydawnictwa Muza S.A. 

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalistka z zakresu psychiatrii. Absolwentka Akademii Medycznej
w Bydgoszczy.

 

Odbyła liczne staże w IPiN w Warszawie, w Szpitalu Psychiatrycznym w Ząbkach, oraz
w MSCZ w Pruszkowie.

Pracuje w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień i Szpitalu Psychiatrycznym w Sochaczewie.

 

Od wielu lat zajmuje się leczeniem w ramach praktyki ambulatoryjnej. Specjalizuje się w leczeniu: zaburzeń psychicznych, uzależnień, zaburzeń emocjonalnych, CHAD, nerwic, uzależnień, zaburzeń odżywiania, zaburzeń pamięci, psychoz, depresji, schizofrenii, leków i wielu innych. 

Przyjmuje wyłącznie osoby dorosłe.

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 56

 

 

Absolwentka Lubelskiej Akademii Medycznej, specjalista psychiatra.

 

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe. Pracowała między innymi w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia Psychicznego w Tworkach oraz w oddziałach terapii uzależnień i współuzależnień w ośrodku Monar. W Szpitalu w „Drewnicy” zajmowała stanowisko zastępcy kierownika oddziału, Posiada doświadczenie w wieloletniej praktyce prywatnej. Obecnie pracuje w Szpitalu w Tworkach.

 

Zajmuje się diagnozą i leczeniem wszelkich zaburzeń o podłożu psychicznym, depresji, zaburzeń afektywnych, nerwic, zaburzeń związanych ze stresem, zaburzeń pamięci, wieku podeszłego, uzależnień czy tez kryzysów życiowych.Interesuje się muzyką klasyczną, filmem, jest ogromną wielbicielką zwierząt.

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 56

Przyjmuje w oddziale przy ul. Mokotowskiej 51/53 lok. 26a

 

Psycholog, terapeuta uzależnień, certyfikowany coach ICC, mediator. Były Członek Zarządu W-wskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Pomaga w problemach osobistych i zawodowych a także małżeństwom w trudnych sytuacjach. Zajmuje się także nadużywaniem alkoholu i innych substancji, hazardem. Uzależnienia bardzo dobrze rozumie - znam je także z perspektywy wyleczonego pacjenta czego, jego zdaniem, nie da się zastąpić żadną "książkową" wiedzą. 

 

Pracuje pod superwizją (Cezary Godlewski - INTRA). Ukończył Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizację Kliniczną Człowieka Dorosłego) broniąc najlepszą na roku pracę magisterską o determinantach siły związku, recenzowaną przez prof Zbigniewa Lwa - Starowicza. W ramach ITS studiowałem także seksuologię, psychiatrię dziecięcą, neurologię kliniczną, techniki diagnostyczne, podyplomowo psychologię sportu. 

 

Ukończył Studium Terapii Uzależnień w Polsko - Niemieckim Instytucie Błękitny Krzyż certyfikowane przez PARPA, "Warsztaty Trenerskie" w House of Skills, kurs "Kontakt w Sytuacji Pomagania" w Laboratorium Psychoedukacji, "Praca ze snem w psychoterapii" w Polskim Instytucie Ericksonowskim, szkolenie "Opieka Paliatywna nad Dziećmi" Instytutu Matki i Dziecka, Europejską Akademię Mediacji i inne. Prowadził kampanie wyborcze, doradzał w Europarlamencie oraz w Komisji Ekspertów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 56

Psycholog,psychoonkolog,terapeuta. 
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (specjalizacja: psychologia kliniczna), studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii indywidualnej, par i rodzin oraz psychoonkologii.

 

Uczestniczyła w licznych stażach na klinicznych oddziałach psychiatrycznych jak również w przychodniach i poradniach psychologicznych. Pracowała z osobami z autyzmem dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie, odbyła praktyki w Mokotowskim Hospicjum Świętego Krzyża w Warszawie oraz w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych „SYNAPSIS”, prowadziła grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla osób przeżywających żałobę, uzależnionych oraz dla kobiet zmagających się z depresją poporodową.

 

Specjalizuje się w psychoterapii objawów depresyjnych, lękowych , zaburzeniach snu, odżywiania w uzależnieniach ,trudnościach w relacjach z ludźmi w pracy, w domu i w bliskich związkach , w rozwiązywaniu kryzysów związanych ze zmianą etapu życia i kryzysów losowych.

 

Pracuje zarówno indywidualnie jak i z parami oraz z rodzinami. Stawiając na najwyższe dobro swoich klientów, jak i wysoką jakość oferowanej pomocy, nieustannie doskonali swój warsztat, uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach dla psychoterapeutów.

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 56
Przyjmuje w oddziale przy ul. Mokotowskiej 51/53 lok. 26a

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Po obronie pracy pt "Spostrzeganie kontroli przez osoby depresyjne" uzyskała tytuł magistra psychologii w zakresie stosowanej psychologii klinicznej.
 
Ma 25 lat doświadczenia zawodowego, zarówno w obszarze praktycznym psychologii klinicznej, jak i dydaktycznym - jest wieloletnim wykładowcą psychologii w warszawskich uczelniach. Przez 15 lat kierowała i prowadziła oddziaływania terapeutyczne wobec skazanych uzależnionych od substancji chemicznych, w Centrum Medycznym LuxMed, współrealizowała program dla ofiar przemocy w rodzinie w PIK w dzielnicy Ursynów. Przez 2 kadencje pełniła funkcję biegłego sądowego w zakresie psychologii przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.
 
W latach 2007 - 2009 współrealizowała duży projekt pn. "Budowanie Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie" realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.
Przez cały czas podnosi swoje kompetencje zawodowe. Absolwentka m.in. Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Terapii Uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywała również pracując jako psycholog / psychoterapeuta w Warszawskich Centrach Medycznych oraz prywatnym gabinecie.
 
Pracuje w kontakcie indywidualnym lub/i grupowym z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń nastroju, lękowych, uzależnień.
 
 
Przyjmuje w oddziale przy
ul. Mokotowskiej 51/53 lok. 26a

Absolwentka Wydziału Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS, studiów podyplomowych - Konflikty w rodzinie i mediacje rodzinne / Psychodietetyka / Coaching zdrowia.

Ukończyła 4 letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Szkole Terapii Poznawczo - Behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Przynależy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej
i Behawioralnej.

 

Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji
u certyfikowanych superwizorów. Doświadczenie zawodowe zdobywała na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Mazowieckim Centrum Zdrowia w Pruszkowie oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Zawodowego Uniwersytetu SWPS. W Centrum Praw Kobiet prowadziła krótko
i długoterminową psychoterapię kobiet doświadczających przemocy psychicznej, fizycznej i ekonomicznej.

Uczestniczyła w dwuletnim stażu szkoleniowym - Pomoc psychologiczna i profilaktyka dla młodzieży. Odbyła szkolenie w Instytucie Psychologii Zdrowia w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obecnie słuchacz studiów podyplomowych - Psychosomatyka i Somatopsychologia na Uniwersytecie SWPS.

 

 

Specjalizuje się w psychoterapii prowadzonej w nurcie poznawczo – behawioralnym. Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży.

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Mokotowskiej 51/53 lok. 26a

Urodziłem się w 1970 roku. Zawodowo zajmuję się psychoterapią oraz prowadzeniem Ustawień Systemowych.

 

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie terapii oraz rozwijania umiejętności psychologicznych.Od 2005 roku prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych. Pracuję w nurcie terapii integratywnej. Korzystam z superwizji. W 2006 zacząłem się szkolić w metodzie Ustawień Systemowych wg. Berta Hellingera, a od 2009 roku regularnie prowadzę ustawienia zarówno w pracy grupowej, jak i indywidualnej. Prowadzę również warsztaty rozwojowe oraz szkolenia dla różnych grup zawodowych (biznes, nauczyciele).

 

Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale IPSiR - kierunek psychologia i terapia. Szkoliłem się m.in. w terapii Ericksonowskiej (w Polskim Instytucie Ericksonowskim), zastosowaniu Neurolingwistycznego Programowania w psychoterapii (w Polskim Instytucie NLP; posiadam Certyfikat NLP Master Trainer wydany przez Institut For Integrative Comunication / German Association for NLP), Psychologii Procesu, Terapii behawioralno-poznawczej, oraz metodzie Ustawień Systemowych Berta Hellingera.

 

Jestem również trenerem metody ART. Moimi nauczycielami byli m.in. Benek Peczko, Annegret Meyer (obecnie Hallanzy), Peter Wrycza, David Miler, Giani Fortunato, Jacek Miniak, Jeffrey Zeig, Martyn Carruters, Brent Geary Clode Traube, Krzysztof Klajs, Katarzyna Szymańska.Ustawienia Systemowe poznawałem u Marka Wilkirskiego, na Kursach Mistrzowskich prowadzonych przez Berta Hellingera, u Jakoba i Sieglinde Schneider, Ilse Kutschery.

 

Jestem ojcem dwójki dzieci. Mieszkam w domu z dzikim ogrodem. Uwielbiam podróże dalekie i bliskie, robienie zdjęć i rowerowanie."

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Mokotowskiej 51/53 lok. 26a

 

WebWave © 2018

Poradnie Help-Medical

 

ul. Marszałkowska 58 lok. 56

00-545 Warszawa

tel. 732 - 877 -004

 

ul. Mokotowska 51/53 lok. 26a 00-543 Warszawa

tel. 732 - 877 -366

Godziny otwarcia Marszałkowska:

 

poniedziałek - piątek: 9:00-21:00

 

Godziny otwarcia Mokotowska

 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 13:00-21:00

wtorek: 9.00-21.00

 

 

 

 

Polityka prywtaności