Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w psychodynamicznej zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej, zaburzeniach odżywiania, zaburzeniach osobowości, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach nastroju.

 

Doświadczenie zdobywała w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie – Oddział XI Rehabilitacji Psychiatrycznej, Ośrodku Psychoterapii „Rasztów” oraz w Instytucie Psychologii Zdrowia – na Kryzysowym Telefonie Zaufania 116123.

Jest w trakcie Szkolenia w psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. 

Ukończyła psychologię kliniczną na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno - Społecznym.

 

 

Czas trwania wizyty indywidualnej: 50 minut.

Przyjmuje osoby od 16 roku życia.

Konsultuje również w języku angielskim. 

 

She consults in English.

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 56

 

Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (certyfikaty specjalizacyjne - Pomoc Terapeutyczna oraz Praca z Osobami Uzależnionymi) oraz Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia, posiada certyfikat Praktyka NLP.

 

Ukończyła Kurs Podstawowy i Zaawansowany Terapii Systemowej Rodzin, Małżeńskiej, Indywidualnej i Grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej, prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pomocą terapeutyczną zajmuje się od 2000 roku. 

 

Pomaga osobom przeżywającym kryzys osobisty, rodzinny czy w bliskich relacjach, mającym poczucie zagubienia, zmagającym się z nerwicą lękową, depresją, problemami z samooceną, wyrażaniem czy kontrolowaniem emocji. Wspiera psychologicznie osoby doznające przemocy, rozwodzące się, znajdujące się w trudnym położeniu, doświadczające trudności ze stanowieniem i ochroną swoich granic. Prowadzi terapię partnerską małżeństw i związków nieformalnych, także jednopłciowych. Pracuje również z rodzicami młodzieży lub młodych dorosłych nadużywających substancji psychoaktywnych lub uzależnionych od internetu / gier komputerowych.

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 56

Potrzebujesz pomocy przy wyborze odpowiedniego Specjalisty ?

Zadzwoń: 

 

732 877 366 

SPECJALIŚCI

Specjaliści Help-Medical posiadają wymagane wykształcenie wyższe, wieloletnie doświadczenie zawodowe (minimum 10 lat stażu  pracy z Pacjentami) i należą do osób przestrzegających etyki zawodowej oraz stawiających dobro i zdrowie Pacjenta na pierwszym miejscu. Zapraszamy do zapoznania się z opisami poszczególnych sylwetek oraz poznaniem opinii wystawionych przez Pacjentów poprzez klinięcie w zdjęcie Specjalisty.

+48 732 877 366

Psychologię ukończyła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wiedzę z zakresu psychologii zdobywała w Katedrze Psychologii Pracy i Stresu. Ukończyła także specjalistyczne szkolenie dla terapeutów z zakresu Technik Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Szkole Psychoterapii Centrum CBT w Warszawie.

 

Swoje kompetencje w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej poszerzała podczas zajęć praktycznych w Instytucie Psychiatrii

i Neurologii w Warszawie, w Zakładzie Psychologii i Fizjologii Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie oraz prowadząc prywatną praktykę. Odbyła liczne szkolenia z zakresu diagnozy i opiniowania psychologicznego. Wydaje orzeczenia i zaświadczenia (do szkół , szpitali, po wypadkach komunikacyjnych i in.)

 

W swojej codziennej pracy zajmuje się udzielaniem wsparcia psychologiczno-terapeutycznego osobom znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej, doświadczającym nadmiernego stresu, traumy, lęku, niepokoju, smutku, problemów rodzinnych, wychowawczych, w relacji z partnerem, osób doświadczającym mobbingu w pracy, mających poczucie wypalenia zawodowego i wielu innych. Konsultuje także poprzez Skype.

 

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Mokotowskiej 51/53 lok. 26a 
Przyjmuje w oddziale przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 56


Absolwentka Wydziału Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła
4 letnią Szkołę Psychoterapii w Centrum CBT w Warszawie. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Behawioralno- Poznawczej jak również prowadzi terapie w tym nurcie.


W psychoterapii wykorzystuje wieloletnie doświadczenie z pracy różnych obszarach pomocy psychologicznej zarówno z dorosłymi jak i dziećmi, co pozwala na kompleksową ocenę sytuacji pacjenta i umożliwia dobór odpowiednich form pomocy, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki problemów. Doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie praktyk w V Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie, pracy w Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Zdrowia Psychicznego w Wołominie, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Radzyminie oraz pracy w szkole z oddziałami integracyjnymi. Odbyła wiele szkoleń oraz konferencji specjalizacyjnych.

 

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Zgodnie z wymogami oraz etyką zawodu pracę swoją poddaje regularnej superwizji przez certyfikowanego superwizora. Potrafi słuchać, gdyż jak twierdzi może wtedy zrozumieć… A to pozwala na pokazanie szerszej perspektywy klienta i umożliwia dokonanie wyboru oraz może pozwolić na podjęcie decyzji czy też zmiany dotychczasowego sposobu myślenia.

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 56

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła 4 letnią Szkołę Psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie oraz Szkołę Trenerów "Metrum" (Trener umiejętności psychospołecznych).

 

Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy klinicznej zdobywała między innymi w Szpitalu Specjalistycznym im. "Babińskiego" w Kobierzynie, Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie, Domu Pomocy dla przewlekle psychicznie chorych oraz w Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych.

 

Od 14 lat pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie oraz w prywatnym Centrum Medycznym. Jako psychoterapeuta pracuję w nurcie poznawczo - behawioralnym
z elementami terapii schematu.
Prowadzi zarówno psychoterapię indywidualną jak i psychoterapię par.

 

Specjalizuje się w zakresie:· szerokie spektrum zaburzeń lękowych: zaburzenia lękowe z napadami paniki, lęk o zdrowie, fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne,  PTSD-zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, praca z osobami z niską samooceną, praca z gniewem
i drażliwością, praca z osobami doświadczającymi zaburzeń depresyjnych, praca z osobami
z zaburzeniami osobowości, praca

z osobami w sytuacjach kryzysowych. Prywatnie smakuje świat podróżując, nie pogardzi też dobrą książką i kuchnią.

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 56

 

Magister psychologii klinicznej, psychoterapeutka, doktor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w psychoterapii prowadzonej w nurcie psychodynamicznym oraz analityczno-grupowym.

 

Jest absolwentką Uniwersytetu SWPS (Wydział Psychologii, magisterium z zakresu psychologii klinicznej na temat zaburzeń potraumatycznych) oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w obszarze interwencji kryzysowej, diagnozy i pomocy psychologicznej oraz psychoterapii indywidualnej i grupowej, zarówno krótko-, jak i długoterminowej, m.in. w takich instytucjach, jak Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie – Oddział Zaburzeń Nerwicowych, Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Szpital Nowowiejski w Warszawie – Oddział XI Rehabilitacji Psychiatrycznej. Przez rok pracowała w stacjonarnym ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania, gdzie prowadziła intensywną krótkoterminową psychoterapię indywidualną oraz grupową dla osób zmagających się z anoreksją i bulimią. 

 

Pracuje z osobami doświadczającymi różnego rodzaju trudności emocjonalnych, będącymi w kryzysie życiowym, po zdarzeniach traumatycznych, zmagającymi się z przewlekłymi chorobami somatycznymi i psychicznymi, doświadczającymi zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń osobowości, anoreksji, bulimii. Prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię grupową oraz terapię par, także jednopłciowych. 

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP. 

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 56

Przyjmuje w oddziale przy ul. Mokotowskiej 51/ 53 lok 26a

Ukończył psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Studium Pomocy Psychologicznej IPZ PTP oraz liczne szkolenia i treningi z psychoterapii krótkoterminowej. Jest uczestnikiem szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej zaburzeń u osób dorosłych.

 

Pracował i pracuję jako psychoterapeuta z osobami zdrowymi w kryzysach, czy stanach obniżonego nastroju i/lub zwiększonego lęku wywołanych np. przedłużającym się stresem, jak również z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń i chorób psychicznych. Zajmował się także psychologicznym przygotowaniem pracowników służb specjalnych do wykonywanych przez nich zadań, zaś obecnie pracuje również z osobami chcącymi zwiększyć swoje kompetencje społeczne.

 

W ramach spotkań coachingowych wspiera osoby poszukujące pracy. Pomoc ta dotyczy: pracy z celami zawodowymi i motywacji do poszukiwania nowej pracy, przygotowania skutecznych dokumentów aplikacyjnych, wykonania testów psychologicznych stosowanych w rekrutacjach i omówienia ich wyników, przygotowania wypowiedzi na temat edukacji, doświadczeń, osiągnięć oraz celów zawodowych oraz przeprowadzenia symulacji rozmów kwalifikacyjnych. Autor poradnika "Anatomia zdrady" który ukazał się nakładem wydawnictwa Muza S.A. 

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalistka z zakresu psychiatrii. Absolwentka Akademii Medycznej
w Bydgoszczy.

 

Odbyła liczne staże w IPiN w Warszawie, w Szpitalu Psychiatrycznym w Ząbkach, oraz
w MSCZ w Pruszkowie.

Pracuje w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień i Szpitalu Psychiatrycznym w Sochaczewie.

 

Od wielu lat zajmuje się leczeniem w ramach praktyki ambulatoryjnej. Specjalizuje się w leczeniu: zaburzeń psychicznych, uzależnień, zaburzeń emocjonalnych, CHAD, nerwic, uzależnień, zaburzeń odżywiania, zaburzeń pamięci, psychoz, depresji, schizofrenii, leków i wielu innych. 

Przyjmuje wyłącznie osoby dorosłe.

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 56

 

 

Absolwentka Lubelskiej Akademii Medycznej, specjalista psychiatra.

 

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe. Pracowała między innymi w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia Psychicznego w Tworkach oraz w oddziałach terapii uzależnień i współuzależnień w ośrodku Monar. W Szpitalu w „Drewnicy” zajmowała stanowisko zastępcy kierownika oddziału, Posiada doświadczenie w wieloletniej praktyce prywatnej. Obecnie pracuje w Szpitalu w Tworkach.

 

Zajmuje się diagnozą i leczeniem wszelkich zaburzeń o podłożu psychicznym, depresji, zaburzeń afektywnych, nerwic, zaburzeń związanych ze stresem, zaburzeń pamięci, wieku podeszłego, uzależnień czy tez kryzysów życiowych.Interesuje się muzyką klasyczną, filmem, jest ogromną wielbicielką zwierząt.

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 56

Przyjmuje w oddziale przy ul. Mokotowskiej 51/53 lok. 26a

 

Psycholog, terapeuta uzależnień, certyfikowany coach ICC, mediator. Były Członek Zarządu W-wskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Pomaga w problemach osobistych i zawodowych a także małżeństwom w trudnych sytuacjach. Zajmuje się także nadużywaniem alkoholu i innych substancji, hazardem. Uzależnienia bardzo dobrze rozumie - znam je także z perspektywy wyleczonego pacjenta czego, jego zdaniem, nie da się zastąpić żadną "książkową" wiedzą. 

 

Pracuje pod superwizją (Cezary Godlewski - INTRA). Ukończył Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizację Kliniczną Człowieka Dorosłego) broniąc najlepszą na roku pracę magisterską o determinantach siły związku, recenzowaną przez prof Zbigniewa Lwa - Starowicza. W ramach ITS studiowałem także seksuologię, psychiatrię dziecięcą, neurologię kliniczną, techniki diagnostyczne, podyplomowo psychologię sportu. 

 

Ukończył Studium Terapii Uzależnień w Polsko - Niemieckim Instytucie Błękitny Krzyż certyfikowane przez PARPA, "Warsztaty Trenerskie" w House of Skills, kurs "Kontakt w Sytuacji Pomagania" w Laboratorium Psychoedukacji, "Praca ze snem w psychoterapii" w Polskim Instytucie Ericksonowskim, szkolenie "Opieka Paliatywna nad Dziećmi" Instytutu Matki i Dziecka, Europejską Akademię Mediacji i inne. Prowadził kampanie wyborcze, doradzał w Europarlamencie oraz w Komisji Ekspertów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 56

Psycholog,psychoonkolog,terapeuta. 
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (specjalizacja: psychologia kliniczna), studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii indywidualnej, par i rodzin oraz psychoonkologii.

 

Uczestniczyła w licznych stażach na klinicznych oddziałach psychiatrycznych jak również w przychodniach i poradniach psychologicznych. Pracowała z osobami z autyzmem dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie, odbyła praktyki w Mokotowskim Hospicjum Świętego Krzyża w Warszawie oraz w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych „SYNAPSIS”, prowadziła grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla osób przeżywających żałobę, uzależnionych oraz dla kobiet zmagających się z depresją poporodową.

 

Specjalizuje się w psychoterapii objawów depresyjnych, lękowych , zaburzeniach snu, odżywiania w uzależnieniach ,trudnościach w relacjach z ludźmi w pracy, w domu i w bliskich związkach , w rozwiązywaniu kryzysów związanych ze zmianą etapu życia i kryzysów losowych.

 

Pracuje zarówno indywidualnie jak i z parami oraz z rodzinami. Stawiając na najwyższe dobro swoich klientów, jak i wysoką jakość oferowanej pomocy, nieustannie doskonali swój warsztat, uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach dla psychoterapeutów.

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 56
Przyjmuje w oddziale przy ul. Mokotowskiej 51/53 lok. 26a

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Po obronie pracy pt "Spostrzeganie kontroli przez osoby depresyjne" uzyskała tytuł magistra psychologii w zakresie stosowanej psychologii klinicznej.
 
Ma 25 lat doświadczenia zawodowego, zarówno w obszarze praktycznym psychologii klinicznej, jak i dydaktycznym - jest wieloletnim wykładowcą psychologii w warszawskich uczelniach. Przez 15 lat kierowała i prowadziła oddziaływania terapeutyczne wobec skazanych uzależnionych od substancji chemicznych, w Centrum Medycznym LuxMed, współrealizowała program dla ofiar przemocy w rodzinie w PIK w dzielnicy Ursynów. Przez 2 kadencje pełniła funkcję biegłego sądowego w zakresie psychologii przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.
 
W latach 2007 - 2009 współrealizowała duży projekt pn. "Budowanie Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie" realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.
Przez cały czas podnosi swoje kompetencje zawodowe. Absolwentka m.in. Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Terapii Uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywała również pracując jako psycholog / psychoterapeuta w Warszawskich Centrach Medycznych oraz prywatnym gabinecie.
 
Pracuje w kontakcie indywidualnym lub/i grupowym z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń nastroju, lękowych, uzależnień.
 
 
Przyjmuje w oddziale przy
ul. Mokotowskiej 51/53 lok. 26a

Absolwentka Wydziału Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS, studiów podyplomowych - Konflikty w rodzinie i mediacje rodzinne / Psychodietetyka / Coaching zdrowia.

Ukończyła 4 letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Szkole Terapii Poznawczo - Behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Przynależy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej
i Behawioralnej.

 

Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji
u certyfikowanych superwizorów. Doświadczenie zawodowe zdobywała na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Mazowieckim Centrum Zdrowia w Pruszkowie oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Zawodowego Uniwersytetu SWPS. W Centrum Praw Kobiet prowadziła krótko
i długoterminową psychoterapię kobiet doświadczających przemocy psychicznej, fizycznej i ekonomicznej.

Uczestniczyła w dwuletnim stażu szkoleniowym - Pomoc psychologiczna i profilaktyka dla młodzieży. Odbyła szkolenie w Instytucie Psychologii Zdrowia w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obecnie słuchacz studiów podyplomowych - Psychosomatyka i Somatopsychologia na Uniwersytecie SWPS.

 

 

Specjalizuje się w psychoterapii prowadzonej w nurcie poznawczo – behawioralnym. Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży.

 

Przyjmuje w oddziale przy ul. Mokotowskiej 51/53 lok. 26a

 

WebWave © 2018

Poradnia Help-Medical

ul. Marszałkowska 58 lok. 56

00-545 Warszawa

e-mail: biuro@help-medical.pl

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 9:00-21:00

sobota: 10:00-15:00 

(poradnia jest czynna tylko w określone soboty)

 

Polityka prywtaności