REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PORADNI HELP-MEDICAL

 

 

 • W Poradni Help-Medical świadczone są następujące usługi:

   

  • konsultacje i porady psychologiczne / psychoterapeutyczne

  • konsultacje i porady lekarza psychiatry

  • konsultacje i porady seksuologiczne

  • konsultacje i porady dietetyczne

  • konsultacje i porady psychologiczne, psychoterapeutyczne, seksuologiczne, lekarskie i dietetyczne za pomocą komunikatora Skype.

    

 • Rezerwacja terminów ww. konsultacji i porad może zostać dokonana przez Klienta w następujący sposób:

   

 • Odpłatność za konsultację / poradę może zostać dokonana:

  • osobiście gotówką i kartą płatniczą w recepcji Poradni Help-Medical przez Klienta

  • przelewem na firmowy numer konta bankowego: PEKAO S.A. 57 1950 0001 2006 6381 8369 0001

  • za pomocą płatności online paypal na adres biuro@help-medical.pl

 

 • Klient powinien zgłosić się punktualnie na umówiony termin konsultacji psychologicznej, psychoterapeutycznej, dietetycznej, seksuologicznej.

 

 • Klient powinien zgłosić się na pierwszorazową konsultację lekarską przynajmniej 5 minut wcześniej w celu umożliwienia pracownikowi recepcji wprowadzenia danych klienta przed terminem konsultacji.

   

 • W przypadku spóźnienia na umówione spotkanie czas spotkania zostaje skrócony o czas jaki klient się spóźnił.

   

 • Jeżeli Klient nie może stawić się doraźnie w wyznaczonym terminie na umówione spotkanie, to jest on lub jego reprezentant zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia o tym Poradni z co najmniej 24-godzinnym okresem wyprzedzenia. W przypadku narażenia specjalisty na niewykorzystanie czasu specjalisty przeznaczonego na pracę z klientem, klient lub jego reprezentant zobowiązany jest wnieść opłatę rekompensującą niewykorzystany czas specjalisty z winy klienta w wysokości 100% wartości wizyty. Opłata uiszczana jest podczas kolejnego terminu konsultacji bądź przelewem. Punkt ten nie dotyczy Kilentów, którzy wykupili „Pakiety Terapeutyczne”.

 

 • Konsultacje umówione na poniedziałek należy odwołać / przełożyć najpóźniej do soboty, godziny 12:00.  W przeciwnym wypadku wymagane jest uiszczenie opłaty w wysokości 100 % wartości wizyty.

 

 • Klient zobowiązany jest uiścić przedpłatę za konsultacje odbywającą się za pomocą komunikatora Skype, na firmowe konto bankowe Pekao S.A. 57 1950 0001 2006 6381 8369 0001 oraz przedstawić dowód wpłaty pracownikowi recepcji mailowo na adres: biuro@help-medical.pl .

   

 

 

  +48  732-877-366 

  +48  732-877-004

Polityka prywtaności

Godziny otwarcia Żelazna:

 

poniedziałek - piątek: 9:00 - 21:00

 

 

Konto bankowe do przedpłat:

 

PEKAO S.A. : 57 1950 0001 2006 6381 8369 0001

 

 

Poradnia Help-Medical

 

ul. Żelazna 41 lok. 8

00-836 Warszawa

 

WebWave © 2018